Reglement DRIEBONDEN 2022.

1

Dit reglement geldt voor alle wedstrijden die georganiseerd worden
door een vereniging die aangesloten is bij een van de drie volgende
Bonden: Bond Udenhout en Omstreken –Bond Haaren en Omstreken en Langstraatse Schutters Bond.
2

De aanvang van de wedstrijden is 13.00 uur en men kan inschieten tot en met
14.30 uur. Er wordt alleen geschoten met kaliber .22 standaard patronen.
3

Er wordt geschoten op de volgende onderdelen:
KAMPIOEN -- 7 prijzen inleggeld € 2.00
PERSONEEL -- 7 prijzen inleggeld € 2.00
VRIJE-HAND -- 7 prijzen inleggeld € 2.00
DAMES -- 3 prijzen inleggeld € 2.00
65+ -- 3 prijzen inleggeld € 2.00
PUIST -- 10 prijzen inleggeld € 0.75 per stuk en 8 voor € 5.00
Per € 0.75 inleggeld.
LOTERIJ -- 5 prijzen inleggeld 1 lot € 0.50 3 loten € 1.00
KORPS -- 5 prijzen inleggeld € 0.50 per schutter
En men keert al het inleggeld weer uit
Bij minder dan 10 korpsen zijn er maar 3 prijzen

4

Er wordt met een “blinde puist “gewerkt, zodat de schutter niet kan zien
voor wie hij schiet. De puist mag ook verloot worden.
Alle schutters die deelnemen aan de wedstrijden zijn verplicht puist loten te
kopen,als men geen puistloten koopt,en als hij dan een prijsschiet wordt hij uit uitslagen geschrapt.

5

Men mag een loterij organiseren, waarvoor dan minimaal 5 prijzen beschikbaar moeten zijn.

 

6

Bij het opgelegd schieten mag men ten aller tijden de riem blijven gebruiken en bij het afkampen mag men maar 1 ronde schieten.

Hierna moet men weer achter aan in de rij aansluiten.

 

7

Door het bestuur van de driebonden wordt het korps schieten georganiseerd
Van dit korps schieten wordt een algemeen klassement opgemaakt waarvoor
aan het einde van het jaar drie bekers beschikbaar zijn.
Voor het dit algemeen klassement tellen alleen de punten van de schutters
die ook werkelijk lid, bij deze vereniging lid zijn. Men mag max.1 schutter bijlenen.
Voor het klassement telt wie de meeste 12 punten heeft,bij gelijk aantal van 12
punten wordt er gekampt de korps wordt op een andere vogel geschoten

 

8

Men moet de korpskaart ingevuld inleveren voordat het 1e schot is gelost.
Geschoten wordt er in volgorde van de ingevulde korpskaarten.
De volgorde bij het kampen is elke week wisselend. Er kamp maar 1 schutter per korps. Dit is ook elke week wisselend.

9

De organiserende vereniging moet de uitslagenlijsten, na afloop van de
wedstrijd aan het bestuur van de driebonden overhandigen.

10

Voor het inschieten bij de dames Klassement
Er wordt een klassement bijgehouden.
De punten verdeling is wie eerste wordt krijgt 3 punten, die tweede 2 punten, die derde 1 punt. Als alle wedstrijden in een jaar zijn verschoten is er een eindstand met een winnares. Op eigen concours mag men niet deelnemen.
Hier is een beker voor beschikbaar.

11

Voor het inschieten bij de 65+ Klassement
Er wordt een klassement bijgehouden.
De punten verdeling is wie eerste wordt krijgt 3 punten, die tweede wordt
krijgt 2 punten, die derde wordt krijgt 1 punt. Als alle wedstrijden in een jaar zijn verschoten is er een eindstand met een winnaar.op eigen concours mag men niet deelnemen Hier is een beker voor beschikbaar.

 

12

Voor personeel opgelegd, kampioen opgelegd en vrijehand is er een klassement. De eerste krijgt 7 punten de 2e 6 punten en zo verder.De 7e krijgt dus 1 punt. Als alle wedstrijden in een jaar zijn verschoten is er een eindstand met een winnaar. Op eigen concours mag men niet deelnemen.
Voor elk onderdeel is een beker beschikbaar.
Bij Vrije-hand mag men maar 2 x afzetten
Personeel Opgelegd en Kampioen is een nieuwe Regel schiet iedereen na het inschieten direct daarna 12 kampschoten,

de punten telling bij het kampen is zo als altijd.
13

De organiserende vereniging moet € 5.00 betalen aan het bestuur van de driebonden, waarvoor zij dan de 3 bekers voor de korps en de 3 bekers
voor de persoonlijke titels koopt.
De bekers voor de dames en 65+
Jeugd schiet op alle concoursen 5 schoten per schutter voor het klassement
Daarnaast is er een aparte wedstrijd voor de Jeugd dat wordt georganiseert
Door de vereniging waar het concours is.
14

Het bestuur van de driebonden of de schietleider van de organiserende
vereniging is bevoegd om schutters, die onveilig met een wapen omgaan
of die te veel alcohol tot zich hebben genomen, van deelnamen uit te sluiten.
De schutters die te zware patronen gebruiken als voor geschreven en zich
daar niet aan houden van de wedstrijd uit te sluiten.

15

De driebonden en het organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor
ongelukken, vermissingen of schade, veroorzaakt door of overkomen aan
deelnemende vereniging of schutters en particulieren.

16 In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de organiserende
vereniging.

 

 

 17

Het afgesproken voorstel van de Bond Udenhout en Omstreken is aan genomen op de vergadering op Woensdag 2 Maart 2022

Dit voorstel zal gaan plaatsvinden op de 1e wedstrijd van dit schuttersjaar, op zondag 6 maart 2022 bij het Gilde St.Antonius – St.Sebastiaan  Udenhout.

deze regels gelden voor alle concoursen van de Driebonden

  • Voor het opgelegd schieten

Bij het opgelegd, zowel bij de kampioen als personeel, schiet iedereen na het inschieten direct daarna 12 kampschoten.

De punten telling bij het kampen is zoals altijd.

Vervolgens wordt de ranking per onderdeel bepaald. Dit doen we voor alle schutters en daarna de totaal ranking. De ranking per onderdeel zal nog gewoon worden gebruikt voor de jaarprijzen. Dus plaats 1 t/m 7 krijgen gewoon hun behaalde punten, zowel bij de kampioen als de personeel.

Daarna worden beide onderdelen bij elkaar geteld en wordt de ranking bepaald wie de minste punten heeft.

We gebruiken de gewone inschrijflijsten.

Bijvoorbeeld:

 

Naam

Ranking kamp

Ranking Personeel

Opgeteld

 

 

Alleen de beste 14 schutters (opgeteld Kampioen + Personeel) winnen een prijs.

De ranking per onderdeel zal nog gewoon worden gebruikt voor de jaarprijzen. Dus plaats 1 t/m 7 krijgen gewoon hun behaalde punten, zowel bij de kampioen als de personeel.

Doorschieten is wel belangrijk want je moet per onderdeel 15 keer schieten (inschieten + kampen)

Afkampen vindt plaats sowieso voor diegene die helemaal volschieten. Kampen overige plaatsten kan, maar kan ook plaatsvinden door de gedeelde plaats samen te delen.

Als opgeteld er personen gelijk staan met hetzelfde aantal punten dan is de kampioen ranking bepalend